Quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới vẫn còn nhiều vướng mắc

Giáo viên ở 1 trường tiểu học tại tỉnh Nghệ An nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới. Ảnh: PV
Giáo viên ở 1 trường tiểu học tại tỉnh Nghệ An nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới. Ảnh: PV
Giáo viên ở 1 trường tiểu học tại tỉnh Nghệ An nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới. Ảnh: PV
Lên top