Bộ GDĐT khẳng định có đủ tiền để miễn giảm học phí cấp THCS

Theo tính toán bước đầu, dự kiến ngân sách nhà nước hàng năm phải chi thêm để cấp bù miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS sẽ không quá lớn và ngân sách nhà nước có thể bù đắp được. Ảnh: Huyên Nguyễn
Theo tính toán bước đầu, dự kiến ngân sách nhà nước hàng năm phải chi thêm để cấp bù miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS sẽ không quá lớn và ngân sách nhà nước có thể bù đắp được. Ảnh: Huyên Nguyễn
Theo tính toán bước đầu, dự kiến ngân sách nhà nước hàng năm phải chi thêm để cấp bù miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS sẽ không quá lớn và ngân sách nhà nước có thể bù đắp được. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top