Lấy tiền đâu để tăng lương giáo viên, miễn giảm học phí?

Đánh giá cao đề xuất về xếp lương cho giáo viên và miễn giảm học phí, tuy nhiên, GS Đào Trọng Thi lo ngại về ngân sách và tạo sự đồng thuận của xã hội. Ảnh nguồn: internet
Đánh giá cao đề xuất về xếp lương cho giáo viên và miễn giảm học phí, tuy nhiên, GS Đào Trọng Thi lo ngại về ngân sách và tạo sự đồng thuận của xã hội. Ảnh nguồn: internet
Đánh giá cao đề xuất về xếp lương cho giáo viên và miễn giảm học phí, tuy nhiên, GS Đào Trọng Thi lo ngại về ngân sách và tạo sự đồng thuận của xã hội. Ảnh nguồn: internet

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top