Bộ GDĐT: Học sinh lớp 1 nổi trội hơn, đọc thông viết thạo sau 1 năm học

Từ năm học 2020-2021, ngành Giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với học sinh lớp 1.
Từ năm học 2020-2021, ngành Giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với học sinh lớp 1.
Từ năm học 2020-2021, ngành Giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với học sinh lớp 1.
Lên top