Sau 1 học kỳ thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới:

Tín hiệu lạc quan từ khả năng tiếp thu của học sinh

Chương trình giáo dục phổ thông mới sau một học kỳ triển khai đã nhận được đánh giá tích cực. Ảnh: Bích Hà
Chương trình giáo dục phổ thông mới sau một học kỳ triển khai đã nhận được đánh giá tích cực. Ảnh: Bích Hà
Chương trình giáo dục phổ thông mới sau một học kỳ triển khai đã nhận được đánh giá tích cực. Ảnh: Bích Hà
Lên top