Bộ GDĐT chấn chỉnh khoản thu đầu năm, quy định mức học phí dạy học online

Bộ GDĐT đề nghị các trường học thực hiện đúng quy định về các khoản thu đầu năm học. Ảnh: Thùy Trang
Bộ GDĐT đề nghị các trường học thực hiện đúng quy định về các khoản thu đầu năm học. Ảnh: Thùy Trang
Bộ GDĐT đề nghị các trường học thực hiện đúng quy định về các khoản thu đầu năm học. Ảnh: Thùy Trang
Lên top