Bình Dương chuẩn bị "phủ" hết vaccine mũi 2, cần thêm 2,7 triệu liều

Bình Dương chuẩn bị tiêm vaccine mũi 2 cho toàn dân, cần thêm 2,7 triệu liều. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương chuẩn bị tiêm vaccine mũi 2 cho toàn dân, cần thêm 2,7 triệu liều. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương chuẩn bị tiêm vaccine mũi 2 cho toàn dân, cần thêm 2,7 triệu liều. Ảnh: Đình Trọng
Lên top