Y, bác sĩ căng mình làm việc ở bệnh viện có 12.000 bệnh nhân COVID-19

Lên top