Bình Dương miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người ở trọ tại 15 phường

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An (bìa phải) xuống địa bàn chỉ đạo công tác hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân. Ảnh: T.Liêm
Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An (bìa phải) xuống địa bàn chỉ đạo công tác hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân. Ảnh: T.Liêm
Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An (bìa phải) xuống địa bàn chỉ đạo công tác hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân. Ảnh: T.Liêm
Lên top