Báo Lao Động được trao giải “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”