Báo Lao Động nhận giải khuyến khích báo chí viết về công tác giảm nghèo

Báo Lao Động nhận giải khuyến khích tại cuộc thi.
Báo Lao Động nhận giải khuyến khích tại cuộc thi.
Báo Lao Động nhận giải khuyến khích tại cuộc thi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top