Bằng nước ngoài không được công nhận: Trách nhiệm của Bộ GDĐT ở đâu?

TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT. Ảnh: Huyên Nguyễn
TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT. Ảnh: Huyên Nguyễn
TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM