Bằng chính quy và tại chức: Kiểm định chất lượng chưa nghiêm, đừng đổ tại văn bằng

Dù đào tạo chính quy hay tại chức sẽ đều được cấp một loại văn bằng. Ảnh: PLO
Dù đào tạo chính quy hay tại chức sẽ đều được cấp một loại văn bằng. Ảnh: PLO
Dù đào tạo chính quy hay tại chức sẽ đều được cấp một loại văn bằng. Ảnh: PLO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top