Không phân biệt bằng tại chức hay chính quy: Mở rộng cơ hội học tập hơn

Bằng tại chức vẫn bị nhiều đơn vị "quay lưng" khi tuyển dụng. Ảnh minh họa: Sa tế.
Bằng tại chức vẫn bị nhiều đơn vị "quay lưng" khi tuyển dụng. Ảnh minh họa: Sa tế.
Bằng tại chức vẫn bị nhiều đơn vị "quay lưng" khi tuyển dụng. Ảnh minh họa: Sa tế.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top