Không phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức: Đừng cào bằng chất lượng

Dù đào tạo chính quy hay tại chức sẽ đều được cấp một loại văn bằng. Ảnh: VTV
Dù đào tạo chính quy hay tại chức sẽ đều được cấp một loại văn bằng. Ảnh: VTV
Dù đào tạo chính quy hay tại chức sẽ đều được cấp một loại văn bằng. Ảnh: VTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top