Bộ GDĐT lên tiếng về việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top