Bài thi THPT quốc gia sẽ chấm như thế nào để hạn chế “chấm lỏng, chấm chặt”?

Kiểm tra công tác chấm thi THPT năm 2017 tại Hà Nội (Ảnh: HN)
Kiểm tra công tác chấm thi THPT năm 2017 tại Hà Nội (Ảnh: HN)
Kiểm tra công tác chấm thi THPT năm 2017 tại Hà Nội (Ảnh: HN)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top