6 điểm mỗi môn trong học bạ sẽ trúng tuyển vào nhiều trường đại học tư thục

Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu về thông tin tuyển sinh. Ảnh: A.N
Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu về thông tin tuyển sinh. Ảnh: A.N
Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu về thông tin tuyển sinh. Ảnh: A.N
Lên top