2 học sinh dân tộc Pa Dí trả lại số tiền lớn cho người đánh rơi

Hai em Pờ Xen Hương (áo trắng) và Pờ Thị Hồng Minh (áo đỏ) nhận giấy khen vì có hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất. Ảnh: Kim Oanh
Hai em Pờ Xen Hương (áo trắng) và Pờ Thị Hồng Minh (áo đỏ) nhận giấy khen vì có hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất. Ảnh: Kim Oanh
Hai em Pờ Xen Hương (áo trắng) và Pờ Thị Hồng Minh (áo đỏ) nhận giấy khen vì có hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất. Ảnh: Kim Oanh
Lên top