Tặng giấy khen cho nhân viên bảo vệ không tham của rơi

Tuy hoàn gia cảnh còn nhiều khó khăn nhưng ông Lộc không tham của rơi. Ảnh: N.T
Tuy hoàn gia cảnh còn nhiều khó khăn nhưng ông Lộc không tham của rơi. Ảnh: N.T
Tuy hoàn gia cảnh còn nhiều khó khăn nhưng ông Lộc không tham của rơi. Ảnh: N.T
Lên top