LĐLĐ TP.HÀ NỘI:

Biểu dương 90 gia đình công nhân tiêu biểu

LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Phạm Diệp LĐTĐ
LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Phạm Diệp LĐTĐ
LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Phạm Diệp LĐTĐ
Lên top