15.000 chai nước rửa tay tặng học sinh của dự án “Giáo dục Bền vững cho Thế hệ tương lai”

Các em học sinh trải nghiệm bồn rửa tay đặc biệt với thiết kế bàn đạp chân để đóng mở nước, không dùng đến tay vặn nhằm hạn chế tiếp xúc tay tránh lây nhiễm chéo trong bối cảnh dịch COVID-19.
Các em học sinh trải nghiệm bồn rửa tay đặc biệt với thiết kế bàn đạp chân để đóng mở nước, không dùng đến tay vặn nhằm hạn chế tiếp xúc tay tránh lây nhiễm chéo trong bối cảnh dịch COVID-19.
Các em học sinh trải nghiệm bồn rửa tay đặc biệt với thiết kế bàn đạp chân để đóng mở nước, không dùng đến tay vặn nhằm hạn chế tiếp xúc tay tránh lây nhiễm chéo trong bối cảnh dịch COVID-19.
Lên top