500 cặp phao tặng con CNVCLĐ Hải Phòng trước thềm năm học mới 2020-2021

Đại diện nhà tài trợ Ngân hàng BIDV trao 500 cặp phao cứu sinh tặng con CNLĐ trên địa bàn TP.Hải Phòng. Ảnh MD
Đại diện nhà tài trợ Ngân hàng BIDV trao 500 cặp phao cứu sinh tặng con CNLĐ trên địa bàn TP.Hải Phòng. Ảnh MD
Đại diện nhà tài trợ Ngân hàng BIDV trao 500 cặp phao cứu sinh tặng con CNLĐ trên địa bàn TP.Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top