15 điểm trở lên có cơ hội đỗ vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: B.Hà
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: B.Hà
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: B.Hà
Lên top