Điểm sàn xét tuyển vào Học viện Tài chính: Thấp nhất 17 điểm

Năm nay, điểm chuẩn Học viện Tài chính dự đoán sẽ tăng hơn năm 2019. Ảnh: Danh Nhân.
Năm nay, điểm chuẩn Học viện Tài chính dự đoán sẽ tăng hơn năm 2019. Ảnh: Danh Nhân.
Năm nay, điểm chuẩn Học viện Tài chính dự đoán sẽ tăng hơn năm 2019. Ảnh: Danh Nhân.
Lên top