Điểm sàn vào Khoa Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội: Dự kiến từ 18-21 điểm

Lên top