Điểm sàn trường Đại học Kinh tế năm 2020: Cao nhất 18 điểm

Đại học Kinh tế công bố điểm sàn. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đại học Kinh tế công bố điểm sàn. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đại học Kinh tế công bố điểm sàn. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top