Youtuber đầu tư triệu đô làm “Trò chơi con mực” phiên bản đời thực

Nam Youtuber - Mr Beast đầu tư triệu đô để thực hiện “Trò chơi con mực” phiên bản đời thực. Ảnh: Xinhua
Nam Youtuber - Mr Beast đầu tư triệu đô để thực hiện “Trò chơi con mực” phiên bản đời thực. Ảnh: Xinhua
Nam Youtuber - Mr Beast đầu tư triệu đô để thực hiện “Trò chơi con mực” phiên bản đời thực. Ảnh: Xinhua
Lên top