Về nhà đi con tập 39: Khải nổi cơn ghen, đánh đập người yêu cũ của Huệ

Khải nổi cơn ghen đến mức không phân biệt được đúng sai. Ảnh: ST
Khải nổi cơn ghen đến mức không phân biệt được đúng sai. Ảnh: ST
Khải nổi cơn ghen đến mức không phân biệt được đúng sai. Ảnh: ST
Lên top