Tiêu Chiến, Lý Hiện, Dương Dương: Sao nam sinh 1991 nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Các sao nam Hoa ngữ cùng sinh năm 1991. Ảnh: Xinhua.
Các sao nam Hoa ngữ cùng sinh năm 1991. Ảnh: Xinhua.
Các sao nam Hoa ngữ cùng sinh năm 1991. Ảnh: Xinhua.
Lên top