Tiêu Chiến, Lý Hiện, Cảnh Du, Vương Nhất Bác ra sao sau đổi đời nhờ 1 vai?

Tiêu Chiến, Lý Hiện, Cảnh Du, Vương Nhất Bác đều nổi nhờ một vai diễn. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Lý Hiện, Cảnh Du, Vương Nhất Bác đều nổi nhờ một vai diễn. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Lý Hiện, Cảnh Du, Vương Nhất Bác đều nổi nhờ một vai diễn. Ảnh: Xinhua.
Lên top