"Tài tử gốc Á" thành danh tại Hollywood: Từ thợ cắt tóc đến ngôi sao!

Các tài tử gốc Á tại Hollywood. Ảnh: CGV.
Các tài tử gốc Á tại Hollywood. Ảnh: CGV.
Các tài tử gốc Á tại Hollywood. Ảnh: CGV.
Lên top