Sao Việt chung tay hỗ trợ trẻ em trong chương trình Lọ đựng tình thương – lần 2

Nhiều nghệ sĩ, người mẫu chung tay giúp đỡ trẻ em Làng SOS. Ảnh: T.L
Nhiều nghệ sĩ, người mẫu chung tay giúp đỡ trẻ em Làng SOS. Ảnh: T.L