“Phong khởi lạc dương” của Vương Nhất Bác gây bão dù chưa lên sóng

“Phong khởi lạc dương” của Vương Nhất Bác gây bão dù chưa ra mắt. Ảnh: Xinhua
“Phong khởi lạc dương” của Vương Nhất Bác gây bão dù chưa ra mắt. Ảnh: Xinhua
“Phong khởi lạc dương” của Vương Nhất Bác gây bão dù chưa ra mắt. Ảnh: Xinhua
Lên top