Phim mới bị gỡ sóng, Dương Tử đang đối mặt trước cuộc “phong sát”?

Phim mới của Dương Tử bị gỡ sóng khỏi đài truyền hình Hồ Nam. Ảnh: Xinhua
Phim mới của Dương Tử bị gỡ sóng khỏi đài truyền hình Hồ Nam. Ảnh: Xinhua
Phim mới của Dương Tử bị gỡ sóng khỏi đài truyền hình Hồ Nam. Ảnh: Xinhua
Lên top