"Dạ lữ nhân" giúp Đặng Luân có ưu thế trước Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác?

Đặng Luận trở lại với "Dạ lữ nhân" cùng Nghê Ni. Ảnh: Xinhua
Đặng Luận trở lại với "Dạ lữ nhân" cùng Nghê Ni. Ảnh: Xinhua
Đặng Luận trở lại với "Dạ lữ nhân" cùng Nghê Ni. Ảnh: Xinhua
Lên top