Phim của Đặng Luân, Tiêu Chiến hậu công chiếu: Thành tích đi kèm ồn ào

Phim của Đặng Luân, Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích nhưng cũng không kém ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Phim của Đặng Luân, Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích nhưng cũng không kém ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Phim của Đặng Luân, Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích nhưng cũng không kém ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Lên top