Sau "Trạng Tí", "Bố già" đến lượt "Kiều", "Song song" hoãn chiếu

Kiều là tác phẩm thông báo hoãn ra mắt vào tháng 3 này. Ảnh: NSX.
Kiều là tác phẩm thông báo hoãn ra mắt vào tháng 3 này. Ảnh: NSX.
Kiều là tác phẩm thông báo hoãn ra mắt vào tháng 3 này. Ảnh: NSX.
Lên top