So không gian sống của chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết

Cẩm Ly sống tại Việt Nam, còn em gái của cô là ca sĩ Minh Tuyết ở Mỹ. Ảnh: NSCC.
Cẩm Ly sống tại Việt Nam, còn em gái của cô là ca sĩ Minh Tuyết ở Mỹ. Ảnh: NSCC.
Cẩm Ly sống tại Việt Nam, còn em gái của cô là ca sĩ Minh Tuyết ở Mỹ. Ảnh: NSCC.
Lên top