Mất giọng, bằng cách nào, Cẩm Ly, Như Quỳnh, Khánh Ngọc tìm lại giọng?

Những ca sĩ sĩ từng mất giọng bởi nhiều lý do. Ảnh: NSCC.
Những ca sĩ sĩ từng mất giọng bởi nhiều lý do. Ảnh: NSCC.
Những ca sĩ sĩ từng mất giọng bởi nhiều lý do. Ảnh: NSCC.
Lên top