Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nguyên Khang bạo tay chi gần trăm triệu chuẩn bị trang phục cho chung kết Giọng hát Việt 2017