Lý Nhã Kỳ mạnh tay chi 1 triệu euro đưa hình ảnh Việt Nam đến Cannes 2017