Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lan Khuê bức xúc bị công ty đa cấp lợi dụng hình ảnh lừa đảo