Kim Jong Kook là ai mà khiến thành viên “Running Man Việt Nam” bấn loạn?

Kim Jong Kook sẽ là khách mời trong tập 10 “Running Man Việt Nam”. Ảnh: T. L
Kim Jong Kook sẽ là khách mời trong tập 10 “Running Man Việt Nam”. Ảnh: T. L
Kim Jong Kook sẽ là khách mời trong tập 10 “Running Man Việt Nam”. Ảnh: T. L
Lên top