Khán giả phản ứng khi Jack chính thức trở lại Running Man Việt Nam

NSX đăng poster chính thức của Jack trong Running Man Việt Nam mùa 2. Ảnh: NSX.
NSX đăng poster chính thức của Jack trong Running Man Việt Nam mùa 2. Ảnh: NSX.
NSX đăng poster chính thức của Jack trong Running Man Việt Nam mùa 2. Ảnh: NSX.
Lên top