Jack có xứng đáng được ở lại Running Man Việt Nam mùa 2?

NSX Running Man Việt Nam mùa 2 chưa có thông báo chính thức về số phận của Jack. Ảnh: NSX.
NSX Running Man Việt Nam mùa 2 chưa có thông báo chính thức về số phận của Jack. Ảnh: NSX.
NSX Running Man Việt Nam mùa 2 chưa có thông báo chính thức về số phận của Jack. Ảnh: NSX.
Lên top