Ninh Dương Lan Ngọc - nhân vật gây ấn tượng tại "Running Man Vietnam"

Ninh Dương Lan Ngọc.
Ninh Dương Lan Ngọc.
Ninh Dương Lan Ngọc.
Lên top