Running Man Việt Nam mùa 2 trở lại, với nhiều nét mới hứa hẹn

Các thành viên của chương trình “Running Man Hàn Quốc“. Ảnh: NSX
Các thành viên của chương trình “Running Man Hàn Quốc“. Ảnh: NSX
Các thành viên của chương trình “Running Man Hàn Quốc“. Ảnh: NSX
Lên top