"Cô Ba Sài Gòn" giành chiến thắng mở màn phim điện ảnh Cánh diều vàng 2018

Phim "Cô ba Sài Gòn"
Phim "Cô ba Sài Gòn"
Phim "Cô ba Sài Gòn"