Xử lý nghiêm việc “chặt chém” du khách

Nhà hàng Hồng Nhung - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Lê Phi Long
Nhà hàng Hồng Nhung - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Lê Phi Long
Nhà hàng Hồng Nhung - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Lê Phi Long